Den Internationella Frimurare-Orden för Män och Kvinnor Le Droit Humain

Skandinaviska Federation

Om oss

I alla tider har människor samlats i grupper för att försöka förstå meningen med livet. Genom ritualer och symboler fick de hjälp att komma i kontakt med andliga principer och en väg till förståelse.

Det som gör frimureriet verkligen unikt är att det bygger på de gamla mysterietraditionerna och erkänner det speciella värdet av att lära sig genom ritualer och symboler.

Frimureriet splittrades först som en oberoende organisation 1717, när den engelska storlogen grundades i London av engelska loger. Den härrörde från de många logerna av operativa murare från murarskrån, som sedan 1100-talet rest runt i Europa och byggt de gotiska katedralerna. Just för att de inte var platsbundna, utan fria att resa runt, kallades de frie murare, och därför blev organisationens namn frimurare.

På sina resor runt i Europa mötte de många av de filosofiska och andliga tankar som rörde sig. En sammansmältning av det och tankens grund i mysterietraditionerna blev ursprunget till frimureriets ritualer, där många av symbolerna är hämtade från arkitekturens verktyg. Byggarna blev spekulativa och öppnade sina loger för en vidare krets.

Detta verk, “Way to Enlightenment” är en litografi av den franske konstnären Mercereau Charles (1867 AD – 1938 AD). Vi kan se människor från alla nationer komma till himmelsdrottningens altare i jakt på upplysning.

Efter grundandet av Storlogen i London 1717 spred sig frimureriet i Europa med bildandet av nya loger och kom 1732 till Frankrike. De var loger grundade av män för män, vilket inte var anmärkningsvärt när man betänker kvinnornas roll på den tiden och det faktum att frimureriet sprang från de fria murarna, som alla var män.

Vår orden — Den internationella frimurarorden för män och kvinnor “LE DROIT HUMAIN” — bildades 1899 som en oberoende orden där män och kvinnor deltog lika. Så är det fortfarande, även om uppfattningen att bara män kan vara frimurare fortfarande är utbredd.

Upprinnelsen till vår orden är att logen “De fria tänkarna”, som ingick i en orden som splittrades från den franska storlogen 1882, släppte in en kvinna vid namn Maria Deraismes 1882. Hon blev den första kvinnliga frimurare i denna loge. De “fria tänkarna” gjorde det för att hedra henne för en stor humanitär insats och hade inte föreställt sig vilka problem det skulle orsaka. “De fria tänkarna” var direkt uteslutna!

Maria Deraismes logebröder blev dock alltmer övertygade om den orättvisa som begicks genom att inte ge kvinnor tillgång till frimureriet. De stannade tillsammans och den 14 mars 1893 släppte de in ytterligare 13 kvinnor.

Den 4 april samma år etablerade den nya gruppen logen “LE DROIT HUMAIN” — namnet betyder “Mänskliga rättigheter” och understryker deras uppfattning att det är en mänsklig rättighet för både män och kvinnor att bli frimurare. 1899 bildade de sedan vår orden med Högsta rådet i Paris. Under tiden sedan dess uppstod många nya loger runt om i världen, och idag är vår orden världsomspännande och i de flesta länder erkänd som en reguljär frimurarorden.

Den internationella frimurarorden för män och kvinnor “LE DROIT HUMAIN” grundade sin första loge i Skandinavien i dåvarande Christiania (nuvarande Oslo) 1912, i Köpenhamn 1917 och i Stockholm 1918. Det är de loger som Skandinaviska federationen fortsätter att bygga på idag.

“LE DROIT HUMAIN” — namnet betyder “Mänskliga rättigheter”

Organisation

I Skandinavien är vår ordens loger i Norge, Sverige och Danmark sammanlänkade i Skandinaviska federationen, som vart femte år väljer en representant till Högsta rådet i Paris, som är ordens högsta myndighet.