Ordenens segl engelsk version

 

Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder

"Le Droit Humain"

Skandinavisk Federation

frimureri for kvinder og mænd siden 1893 (også omtalt som Co-Frimureriet)
Ordenens segl engelsk version

Medlems login


Fællesfrimureri
Formål baggrund metode Hvad kræves Kontakt FAQs Links

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tryk på flag hvis du ønsker   version , eller  version.  

Formålet med denne hjemmeside er at fortælle lidt om hvad frimureriet er, og at eliminere noget af den mystik der er omkring det.

Manglende viden er ofte årsag til dårlige rygter med deraf følgende afstandtagen. Denne sides formål er således at mane nogle af disse i jorden for at bane vejen for større forståelse af frimureriets egentlige natur, og at fortælle lidt om Det Internationale Fællesfrimureri: “ Le Droit Humain” (menneskerettighederne), der har det som sit særkende, at mænd og kvinder optages og arbejder sammen på lige vilkår.

Hvad er frimureri?

Hvad frimureri er, findes der mange meninger om, hvilket har givet anledning til de mange forskellige frimurerordener. Også inden for den enkelte orden findes der forskellige opfattelser. Alle kan de dog alligevel rummes inden for det man kalder frimureri, idet en af de væsentligste grundsætninger er: At være fri.

I frimureriet er man fri til, inden for visse rammer, at have sin egen tro og sin egen opfattelse. Disse rammer består i at frimureriet er en lære udtrykt ved ritualer og oplyst ved symboler, og at vi anerkender eksistensen af et skabende princip.

Vi bekender os ikke til nogen specifik religion og forlanger ingen særlig opfattelse af vore medlemmer. Undtaget herfra er dog enhver indstilling der fremmer ondskab, vold og undertrykkelse. Satanisme, fascisme eller lignende er på ingen måde foreneligt med vore idealer.

Tværtimod er konsekvensen af frimureriets lære tolerance, fordomsfrihed og humanisme.

Yderligere oplysninger findes under de angivne grupperinger.

 

til toppen

Fællesfrimureri Formål baggrund metode Hvad kræves Kontakt FAQs Links

 

 

J