Den internasjonale frimurerorden for menn og kvinner Le Droit Humain

Skandinavisk føderasjon

Kontakt

I de nordiske landene har vi en representant for Det høyeste råd som øverste myndighet, men i praksis er hver enkelt loge i stor grad selvstyrt. Som koordinerende organ er Det føredale råd etablert, der hver losje er representert.

Poul Pedersen, Høyeste råds representant for Den skandinaviske føderasjonen Le Droit Humain
Poul Pedersen, Høyeste råds representant for Den skandinaviske føderasjonen Le Droit Humain

Den skandinaviske føderasjons representant er Poul Pedersen .

Hvis du ønsker å ta del i vår orden eller ønsker å høre mer, kan du kontakte Poul på e-post: HRR@droit-humain.dk.

Du kan også kontakte oss via epostadressene nedenfor, uansett hvor du bor.

Da hører du fra oss så snart som mulig (trykk for å åpne i mailsystem):

For å kontakte losjene i Danmark, Sverige og Norge via kontaktskjema — se LOSJER .

Hvis du er medlem av Le Droit Humain: Bruk medlemsinnloggingen for å gå til de interne sidene til Føderasjonen og losjene.