Den internasjonale frimurerorden for menn og kvinner Le Droit Humain

Skandinavisk føderasjon

Våre losjer

Klikk på tabs under for å komme i kontakt med de enkelte losjene.

Parsifal

Loge Parsifal #1198

Aalborg

Velkommen til Loge Parsifal, som er en aalborgensisk loge under Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder LE DROIT HUMAIN.

I logen beskæftiger vi os blandt andet med den esoteriske side af frimureriet og gennem broderskabstanken, at arbejde på at blive bedre egnet til at tjene menneskeheden. I logen arbejder vi efter det vi kalder Lauderdale ritualet, som er en del af Den Gamle, Antagne, Skotske Rite, der arbejder i 33 grader, og i logen arbejder vi fra 1˚ til og med 30˚ (sjældent 31 og 32˚). Endvidere arbejder vi i to såkaldte sidegrader: Mærkegraden og Den Hellige Kongelige Bue grad.

Et logemøde foregår oftest ved at vi stiller logen op, derefter et rituelt møde, så pakkes logen sammen og efterfølges af et ”brodermåltid”, et fælles let måltid. Normalt fra ca. 18-22.30 og ved lørdagsmøder fra ca. kl. 12-17.

Mødefrekvens:

Hver 14. dag
HISTORIE

Logen blev stiftet i 1973.

Kontakt Loge Parsifal
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nova

Øveloge Nova

Velkommen til Øveloge Nova.

Øvelogen er fungerende under loge Parsifal.

Mødefrekvens:

Én gang per måned.
Kontakt ØVELOGE NOVA
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hermes

Loge Hermes #1344

Aarhus

Velkommen til Loge Hermes.

Mødefrekvens:

Hver 14. dag
Kontakt Loge Hermes
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Odin

Loge Odin #743

København

Velkommen til Loge Odin.

Mødefrekvens:

Hver 14. dag
HISTORIE

Loge Odin er en københavnsk loge under ordenen Le Droit Humain. Logen har rødder hele vejen tilbage til den første danske loge i 1917. I logen er vi fælles om at finde de bedste sider af os selv, om at styrke og udvikle vores positive egenskaber til gavn for vores medmennesker uden for logen og for os selv.

Vi arbejder med Lauderdale ritualet, fra 1-18 grad, samt mærkegraden og kongelig buegrad.

Et logemøde består af opstilling af logerummet, det rituelle møde i logesalen og et fælles let måltid. Tidsforbruget på en aften kan variere lidt, men ofte fra kl. 18 til kl. 22.

Kontakt Loge Odin
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Isis

Loge Isis #1321

Stavanger

Velkommen til loge Isis.

Vi holder til i Odd Fellow huset i Stavanger og møtes mandager hver 14. dag (partallsuker). Møtene starter kl. 19. Selve losjemøtet varer i rundt 1,5 time. Etterpå møtes vi til et lett måltid, som regel et smørbrød.

I losjen arbeider vi etter Lauderdale ritualet som er en del av den gamle, antatte Skotske Rite som arbeider i 33 grader. I vår losje arbeider vi i 1-3 grad, 18 grad og 30 grad. I tillegg arbeider vi i Merkegraden som er en sidegrad.

Dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å søke om medlemskap kan dette gjøres ved å fylle inn kontaktskjemaet under.

Mødefrekvens:

Mandager, hver 14. dag
HISTORIE

Første gang ordenen ble etablert i Norge var i år 1912 da losje Yggdrasil ble dannet i Oslo. Ordenen ble nedlagt under 2. verdenskrig og kom seg aldri på fote igjen etter at krigen var slutt.

Etablering av losje Bifrost i Trondheim skjedde i 1923, men også denne er nedlagt.

I 1979 ble en frimurergruppe dannet i Stavanger og 3 medlemmer ble tatt opp. Medlemstallet økte til 7 i 1981 og losje Isis ble da formelt stiftet og fikk sitt losjebrev fra Ordenens Høyeste Råd som holder til i Paris.

Kontakt Losje Isis
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jotunheim
Emblem for Jotunheim

Loge Jotunheim #2094

Drammen

Velkommen til Losje Jotunheim, en ung frimurerlosje innenfor Frimurerordenen Le Droit Humain for både menn og kvinner i Norge. Losje Jotunheim ble etablert i Drammen i 2017, og vi legger stor vekt på losjens indre liv.

Vi samles en gang i måneden i Druidens Hus på Hotvedt gård i Drammen. Her opplever vi en atmosfære av fred, harmoni og glede mens vi deltar i vakre seremonier og utforsker og fordyper oss i deres symbolske betydning.

Hvis du ønsker mer informasjon eller vurderer å søke om medlemskap i frimureriet i Losje Jotunheim, ta gjerne kontakt med Sigrun Johnsen via kontaktskjemaet nedenfor. Hun vil kunne gi deg ytterligere opplysninger og veilede deg gjennom søknadsprosessen.

Det er også anledning til å delta på åpen julelosje i desember.

Esoterisk fordypning: Klikk her for å lese mer…

Vår reise mot en dypere forståelse av oss selv og vår verden rundt oss har blitt beriket gjennom årene av mang en åndsforsker hvis lysende visdom og filosofi har inspirert mennesker over hele verden. En av disse lysende åndene som banet vei for den åndsvitenskapelige strømningen, var Madame Blavatsky.

Helena Blavatsky var en pioner innen åndelig forskning og åndsvitenskap. Gjennom sitt arbeide bidro hun til å åpne menneskets sinn for en bredere forståelse av den spirituelle verden og vårt eget indre potensiale. Hennes bidrag til åndsvitenskapen er fortsatt en kilde til inspirasjon for moderne åndsforskere.

Store åndsforskere som A. A. Bailey, Rudolf Steiner, Martinus, Leadbeater, Annie Besant og mange andre fulgte i hennes fotspor. Disse opplyste sjelene beriket verden med deres filosofi og dyptgående åndelige forståelse av livet.

Som moderne åndsforskere søker vi fortsatt etter adgang til en dypere forståelse av oss selv og universet. Vi ønsker å finne mening og lys i vår tilværelse. I denne søken er Kabbalaens visdomslys blitt en viktig inspirasjonskilde for mange av oss.

Kabbalah er en eldgammel visdomstradisjon som tilbyr en dyp og omfattende forståelse av universet og vår plass i det. Gjennom Kabbalaens visdomslys kan vi utforske virkelighetens mystiske lag og avsløre skjulte sannheter om vår egen natur.

I frimureriets gamle tradisjoner og symbolske visdom finner vi en kilde til inspirasjon og et verdifullt verktøy for personlig og åndelig utvikling. Frimureriets lys representerer en gnist av opplysning som kan bringe klarhet og innsikt til våre sinn og hjerter. Det er et lys som lyser opp vår vei og hjelper oss å se verden i et større perspektiv. Det er et lys som oppmuntrer oss til å søke sannheten, arbeide for rettferdighet og strebe etter bror/søsterskap og harmoni blant alle mennesker.

Når vi lar frimureriets lys gjennomstråle oss, blir vi mer bevisste på vårt eget indre vesen og vår tilknytning til alt levende. Vi erkjenner at alle er en del av en større helhet, og at våre handlinger har konsekvenser som strekker seg utover oss selv. Vi lærer å utøve medfølelse, toleranse og respekt for andre, og vi anerkjenner viktigheten av å handle i samsvar med våre høyeste idealer.

Men frimureriets lys er ikke bare ment for vår egen utvikling. Det er også ment for å deles og spres ut i hele verden. Når vi bærer frimureriets prinsipper og verdier med oss bringer vi håp og fred og forsoning til dem vi møter på vår vei. Vi blir bærere av et lys som kan inspirere og opplyse andre, og vi bidrar til å skape en bedre verden for alle.

Som frimurere er det vårt ansvar å leve opp til de idealene vi representerer. Som frimurere søker vi integritet, visdom og kjærlighet i handling. Ved å leve opp til disse idealene og ved å strebe etter personlig vekst og forståelse, kan vi inspirere andre til å gjøre det samme.

Frimureriets lys blir ikke bare en del av våre ritualer og møter, det blir en levende kraft i vårt daglige liv. La oss være bevisst våre ord og handlinger og søke å handle i samsvar med frimureriets høye prinsipper.

La frimureriets lys skinne gjennom oss slik at vi kan være lysende eksempler og bringe håp og inspirasjon for verden rundt oss. La oss være ambassadører for bror/søsterskap, visdom og kjærlighet, og bidra til å skape en bedre og mer opplyst verden for alle mennesker.

Møtefrekvens:

Månedlig

På grunn av lange reiseveier møtes vi bare én gang i måneden. Vi har medlemmer fra hele østlandsområdet, fra Eggedal i nord til Sarpsborg i sør, Oslo i øst til Kragerø i vest.

Historie

Le Droit Humain er en internasjonal frimurerorden som inkluderer både menn og kvinner. Navnet på ordenen betyr “menneskerettighet” på fransk. Le Droit Humain ble grunnlagt i Paris i 1893, og fra 1899 begynte ordenen å spre seg over hele verden.

Losje Jotunheim gikk ut som triangel fra Loge Parsifal i 2017, og ble innviet som egen losje i 2019.

Kontakt Losje Jotunheim
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Stockholmslogen

Stockholmslogen #94

Stockholm

Velkommen til Stockholmslogen.

Mødefrekvens:

Hver 14. dag
Kontakt Stockholmslogen
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Les Trois Bouffeés

Loge Les Trois Bouffeés #-1

Vänersborg

Velkommen til Loge Les Trois Bouffeés.

Mødefrekvens:

Hver 14. dag
Kontakt Loge Les Trois Bouffeés
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.