Den Internationale Frimurerorden for mænd og kvinder Le Droit Humain

Skandinavisk Federation

Isis

Loge Isis #1321

Stavanger

Velkommen til loge Isis.

Mødefrekvens:

Mandager, hver 14. dag
HISTORIE

Første gang ordenen ble etablert i Norge var i år 1912 da losje Yggdrasil ble dannet i Oslo. Ordenen ble nedlagt under 2. verdenskrig og kom seg aldri på fote igjen etter at krigen var slutt.

Etablering av losje Bifrost i Trondheim skjedde i 1923, men også denne er nedlagt.

I 1979 ble en frimurergruppe dannet i Stavanger og 3 medlemmer ble tatt opp. Medlemstallet økte til 7 i 1981 og losje Isis ble da formelt stiftet og fikk sitt losjebrev fra Ordenens Høyeste Råd som holder til i Paris.

Vi møtes mandager hver 14. dag (partallsuker) i Odd Fellow huset i Stavanger.

Kontakt Losje Isis
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.