Den Internationale Frimurerorden for mænd og kvinder Le Droit Humain

Skandinavisk Federation

Velkommen (full)

Velkommen

Frimureriet er en skatkiste af muligheder for dig, der søger efter at forstå dig selv, livets højere mening, og hvordan du kommer i kontakt med dine indre kvaliteter.

Frimureriets skatte kan hjælpe dig til at finde dette gennem ritualer og symboler. I dit eget tempo, naturligvis. Frimureriet er udogmatisk og kræver alene, at du er oprigtigt søgende. Her er ingen færdige svar eller bestemte endemål. Det er op til dig selv at finde din vej og de svar, der er rigtige for dig. Din egen indsats bestemmer, hvad du får ud af Frimureriet.

Frimureri skal opleves, og du skal unde dig selv tid til at fordybe dig.

En loge er et fællesskab af indviede, som nogle aftener om måneden samles og udfører ritualer i en større sal med mange symboler, hentet fra tidløse mysterietraditioner.

At blive indviet betyder, at du gennemgår den indvielsesceremoni, der hører til hver grad. Du bliver optaget i 1. grad og kan over tid blive indviet i de følgende grader. For hver indvielse får du nye værktøjer.

I Frimureriet kalder vi hinanden Søstre og Brødre, og vi er ens klædt på i logesalen for at understrege, at vi er der på lige fod, uanset vores status i logen og i livet udenfor.

Frimureriets ritualer og ceremonier er en højtidelig form for “skuespil”, hvor hver Frimurer spiller sin “rolle”. Nogle af “rollerne” kaldes embeder, og Søstre og Brødre af 3. grad er valgbare til embederne, der vælges på demokratisk vis for et år ad gangen. Logen styres af et Styreråd sammensat af nogle af de valgte.

I logen er vi fælles om at finde de bedste sider af os selv, om at styrke og udvikle vores positive egenskaber til gavn for vores medmennesker uden for logen og for os selv.

Frimureriet er en livsform, og det tager den tid, det tager, at blive bevidst om virkningen af ritualerne og symbolerne, men der er mange aha-oplevelser undervejs hen mod forfinelsen af den indre forståelse.

Det er den indre forståelse, Frimureriets metode kan hjælpe dig med at udvikle, fordi ritualerne og symbolerne virker ind på krop, sjæl og ånd på samme tid. Derfor er Frimureriet en kærkommen oase i en hektisk verden.

Yderligere oplysninger kan findes under de enkelte grupperinger.

Du kan se vores kontaktadresser under “Kontakt” ovenfor. Vi glæder os til at høre fra dig.

"Arkitektens drøm" af br. Thomas Cole (1840), Toledo Museum of Art.
“Arkitektens drøm” af br. Thomas Cole (1840), Toledo Museum of Art. Br. Cole beskriver dette værk: “For at arkitekturen skal nå frem til den perfektion, som vi ser i de bedste eksempler på Grækenland, må tidsaldre med udtryk og tanke have været nødvendige [for] at det menneskelige sind [at] have rejst langsomt fra det grove søjle af ukendte sten, som dannede de druidiske strukturer gennem egyptisk kunsts fantastiske portaler til det græske tempels uovertrufne skønhed… Romersk arkitektur er kun fordærvet græsk. Formerne er lånt, men ånden gik tabt, og den blev mere og mere uhøflig indtil den sank ned til de uhyggelige uoverensstemmelser i det, der kaldes den mørke middelalder… [Gotisk] Arkitektur stræber efter noget ud over den endelige perfektion[.] Den efterlader den filosofiske fuldendelse af græsk kunst, når alt er færdigt for øjet og røre og appellerer til Ved at tage del i kristendommens geni åbner den en verden hinsides det synlige, som vi bor i… Alt er ophøjet, håbefuldt og mystisk. Dets tårne og tinder klatrer mod skyerne som luftige stoffer. Altid svævende på grænsen til det umulige, på det dvæler sindet ikke med tilfredsstillet glæde, men tager vinge og svæver ind i en imaginær verden. Længslerne, forestillingerne, kristendommens høje forhåbninger har fundet udtryk i sten.”