Den Internationale Frimurerorden for mænd og kvinder Le Droit Humain

Skandinavisk Federation

Hvad kræves (full)

Hvad kræves der for at blive frimurer?

Et medlemskab er af blivende karakter. Man må derfor tænke sig godt om, inden man siger ja til indmeldelse. Viser det sig, at man alligevel ikke føler sig hjemme, er det selvfølgelig muligt at melde sig ud. Du opfordres dog til at stå i logen i tre år. Desuden aflægger man et løfte om tavshed, så man ikke uforvarende spolerer optagelsen for andre interesserede, og dette løfte vil man altid, over for sig selv, være bundet af.

Når man er blevet medlem, har man mødepligt, medmindre rimelig undskyldning fremsendes. Der afholdes et helaftensmøde mindst en gang om måneden, i de fleste loge to gange om måneden. Endvidere har man pligt til at betale sit kontingent. Kontingentet fastsættes af den enkelte loge og holdes i samtlige loger så lavt som overhovedet muligt. Ud over kontingentet og et beløb for optagelser er der ikke yderligere udgifter. “LE DROIT HUMAIN” har medlemmer i alle sociale lag og alle aldersklasser.

Arbejdet foregår i loger, altså mindre grupper, hvor kvinder og mænd arbejder på absolut lige fod på at blive bedre medmennesker og opnå forståelse af og kontakt med livets højere mening. Frimurerisk siger vi, at vi “arbejder på den rå sten”, så den til slut kan blive en fuldkommen glat, kubisk sten. Det er ikke altid så let, som det lyder. Vi mennesker har mange kanter, der skal slibes af, men når det foregår i en kærlig og tillidsfuld atmosfære, sammen med andre frimurere, kan arbejdet ofte gå lettere.

Går du ind i Frimureriet, går du ind i en verden af ritualer og symboler, som er meget smukke, men som også stiller krav til dig om at deltage, studere og arbejde med ritualerne og symbolerne. I Frimureriet findes ingen færdigsyede løsninger. Det er op til hver enkelt at finde sin egen sandhed og følge sin egen vej.

Arbejdet med ritualer og symboler, frimureriske foredrag og samvær kan være din vej til at blive et harmonisk, tjenende medmenneske og opnå kontakt til noget højere. Det er op til dig. Vi glæder os til at høre fra dig. Yderligere oplysninger findes på kontaktsiden.

Painting. Portrait of a Scholar by Italian artist Domenico Fetti (1589-1623). Oil on canvas.
Portrait of a Scholar by Italian artist Domenico Fetti (1589-1623). Oil on canvas.