Den Internationella Frimurare-Orden

för Män och Kvinnor

"Le Droit Humain"

  Skandinavisk Federation, Sverige

Frimureri för kvinnor och män på lika villkor

Ordenens segl engelsk version

Dansk huvudsida


Organisation/Historik Metod,syfte Medlem i vår Orden / Møter Frågor / svar Vill du veta mer? Links

Medlems login


 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Syftet med denna sida

Vi vill berätta litet om vad frimureriet är och försöka skingra dimmorna litet grann omkring företeelsen. Avsaknad av kunskap är ofta orsaken till dåliga rykten med påföljande avståndstaganden. Vi vill försöka undanröja dessa för att därmed bana väg för en större förståelse av frimureriets egentliga, sanna natur, och vidare berätta lite om vår Orden, "Le Droit Humain", som har som sitt speciella kännemärke att män och kvinnor upptas och arbetar tillsammans på lika villkor. Vi hoppas att denna sajt kan medverka till att sprida ljus över vissa sidor av frimureriet.

Vad är frimureri ?

Det finns många meningar om och detta har givit upphov till de många olika frimurarordnarna. Även inom den enskilda Orden finns det skilda uppfattningar. Alla kan de dock rymmas inom det man kallar frimureri, i det att en av de för alla Ordnarna gemensamma och grundläggande huvudsatserna är: Att vara fri. I frimureriet är man fri, inom vissa ramar, till att ha sin egen tro och sin egen trosuppfattning. Dessa ramar består i att frimureriet är en lära uttryckt i ceremonier belysta med symboler, och att vi erkänner existensen av en skapande princip. Vi bekänner oss inte till någon speciell religion och kräver inte någon särskild trosuppfattning av våra medlemmar, undantaget dock varje inställning som främjar ondska, våld och förtryck. Konsekvensen av vad frimureriet lär är tolerans, fördomsfrihet och humanism.

Le Droit Humain är en internationell frimurarorden som upptar kvinnor och män på lika villkor. Orden finns över hela världen med ca 25 000 medlemmar i ett nätverk med internationella kontakter.  I Sverige finns vi för närvarande i Stockholm, Malmø og Vänersborg, men arbete pågår för att sprida vår orden i landet.

Om du önskar närmare upplysningar om vår Orden, utöver vad denna sida kan erbjuda, så tryck på en av grupperna ovan.

Ytterligare upplysningar finns på  www.droithumain.se  och även på danska under Federationens sidor eller på norska på hemsidan för Norge.

 

 

 


 

 

J