Den Internationale Frimurerorden for mænd og kvinder Le Droit Humain

Skandinavisk Federation

Jotunheim

Emblem for Jotunheim

Loge Jotunheim #2094

Drammen

Velkommen til Losje Jotunheim, en ung frimurerlosje innenfor Frimurerordenen Le Droit Humain for både menn og kvinner i Norge. Losje Jotunheim ble etablert i Drammen i 2017, og vi legger stor vekt på losjens indre liv.

Vi samles en gang i måneden i Druidens Hus på Hotvedt gård i Drammen. Her opplever vi en atmosfære av fred, harmoni og glede mens vi deltar i vakre seremonier og utforsker og fordyper oss i deres symbolske betydning.

Hvis du ønsker mer informasjon eller vurderer å søke om medlemskap i frimureriet i Losje Jotunheim, ta gjerne kontakt med Sigrun Johnsen via kontaktskjemaet nedenfor. Hun vil kunne gi deg ytterligere opplysninger og veilede deg gjennom søknadsprosessen.

Det er også anledning til å delta på åpen julelosje i desember.

Esoterisk fordypning: Klikk her for å lese mer…

Vår reise mot en dypere forståelse av oss selv og vår verden rundt oss har blitt beriket gjennom årene av mang en åndsforsker hvis lysende visdom og filosofi har inspirert mennesker over hele verden. En av disse lysende åndene som banet vei for den åndsvitenskapelige strømningen, var Madame Blavatsky.

Helena Blavatsky var en pioner innen åndelig forskning og åndsvitenskap. Gjennom sitt arbeide bidro hun til å åpne menneskets sinn for en bredere forståelse av den spirituelle verden og vårt eget indre potensiale. Hennes bidrag til åndsvitenskapen er fortsatt en kilde til inspirasjon for moderne åndsforskere.

Store åndsforskere som A. A. Bailey, Rudolf Steiner, Martinus, Leadbeater, Annie Besant og mange andre fulgte i hennes fotspor. Disse opplyste sjelene beriket verden med deres filosofi og dyptgående åndelige forståelse av livet.

Som moderne åndsforskere søker vi fortsatt etter adgang til en dypere forståelse av oss selv og universet. Vi ønsker å finne mening og lys i vår tilværelse. I denne søken er Kabbalaens visdomslys blitt en viktig inspirasjonskilde for mange av oss.

Kabbalah er en eldgammel visdomstradisjon som tilbyr en dyp og omfattende forståelse av universet og vår plass i det. Gjennom Kabbalaens visdomslys kan vi utforske virkelighetens mystiske lag og avsløre skjulte sannheter om vår egen natur.

I frimureriets gamle tradisjoner og symbolske visdom finner vi en kilde til inspirasjon og et verdifullt verktøy for personlig og åndelig utvikling. Frimureriets lys representerer en gnist av opplysning som kan bringe klarhet og innsikt til våre sinn og hjerter. Det er et lys som lyser opp vår vei og hjelper oss å se verden i et større perspektiv. Det er et lys som oppmuntrer oss til å søke sannheten, arbeide for rettferdighet og strebe etter bror/søsterskap og harmoni blant alle mennesker.

Når vi lar frimureriets lys gjennomstråle oss, blir vi mer bevisste på vårt eget indre vesen og vår tilknytning til alt levende. Vi erkjenner at alle er en del av en større helhet, og at våre handlinger har konsekvenser som strekker seg utover oss selv. Vi lærer å utøve medfølelse, toleranse og respekt for andre, og vi anerkjenner viktigheten av å handle i samsvar med våre høyeste idealer.

Men frimureriets lys er ikke bare ment for vår egen utvikling. Det er også ment for å deles og spres ut i hele verden. Når vi bærer frimureriets prinsipper og verdier med oss bringer vi håp og fred og forsoning til dem vi møter på vår vei. Vi blir bærere av et lys som kan inspirere og opplyse andre, og vi bidrar til å skape en bedre verden for alle.

Som frimurere er det vårt ansvar å leve opp til de idealene vi representerer. Som frimurere søker vi integritet, visdom og kjærlighet i handling. Ved å leve opp til disse idealene og ved å strebe etter personlig vekst og forståelse, kan vi inspirere andre til å gjøre det samme.

Frimureriets lys blir ikke bare en del av våre ritualer og møter, det blir en levende kraft i vårt daglige liv. La oss være bevisst våre ord og handlinger og søke å handle i samsvar med frimureriets høye prinsipper.

La frimureriets lys skinne gjennom oss slik at vi kan være lysende eksempler og bringe håp og inspirasjon for verden rundt oss. La oss være ambassadører for bror/søsterskap, visdom og kjærlighet, og bidra til å skape en bedre og mer opplyst verden for alle mennesker.

Møtefrekvens:

Månedlig

På grunn av lange reiseveier møtes vi bare én gang i måneden. Vi har medlemmer fra hele østlandsområdet, fra Eggedal i nord til Sarpsborg i sør, Oslo i øst til Kragerø i vest.

Historie

Le Droit Humain er en internasjonal frimurerorden som inkluderer både menn og kvinner. Navnet på ordenen betyr “menneskerettighet” på fransk. Le Droit Humain ble grunnlagt i Paris i 1893, og fra 1899 begynte ordenen å spre seg over hele verden.

Losje Jotunheim gikk ut som triangel fra Loge Parsifal i 2017, og ble innviet som egen losje i 2019.

Kontakt Losje Jotunheim
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.